fbpx

Evropské orgány dohledu (EBA, ESMA a EIOPA – ESA) varují spotřebitele, že mnoho kryptoaktiv je vysoce rizikových a spekulativních. ESA stanoví klíčové kroky, které mohou spotřebitelé podniknout, aby zajistili, že budou činit informovaná rozhodnutí.

Toto varování přichází v kontextu rostoucí aktivity spotřebitelů a zájmu o kryptoaktiva a agresivní propagaci těchto aktiv a souvisejících produktů na veřejnosti, včetně sociálních sítí.

Ve svém varování ESA zdůrazňují, že tato aktiva nejsou vhodná pro většinu maloobchodních spotřebitelů jako investice nebo jako prostředek platby či směny, protože spotřebitelé:

  • čelí velmi reálné možnosti ztráty všech svých investovaných peněz, pokud si tato aktiva koupí;
  • by si měli dávat pozor na rizika klamavých reklam, a to i prostřednictvím sociálních médií a influencerů;
  • by si měli dávat pozor zejména na slibované rychlé nebo vysoké výnosy, zejména na ty, které vypadají příliš dobře, než aby to byla pravda.

Evropské orgány dohledu rovněž varují spotřebitele, že by si měli být vědomi nedostatku možnosti nápravy nebo ochrany, kterou mají k dispozici, protože kryptoaktiva a související produkty a služby obvykle nespadají pod stávající ochranu podle současných pravidel EU pro finanční služby.

V souvislosti se současnou situací na Ukrajině as ohledem na zajištění řádného provádění platných sankcí evropské orgány dohledu vítají, že Rada Evropské unie objasnila rozsah omezujících opatření vůči ruským a běloruským subjektům a jednotlivcům pokud jde o kryptoaktiva.

Co z toho plyne?

Evropští regulátoři vlastně nesdělují nic nového. Kryptoměny jsou stále nové odvětví plné nástrah a je proto potřeba být stále obezřetný. Jejich varování je tedy jen zopakování základních pravidel investování do kryptoměn.

Zdroj: eba.europa.eu