fbpx

Americký prezident Joe Biden ve středu oficiálně potvrdil dlouho očekávaný exekutivní příkaz, který si klade za cíl ucelit celostátní strategii na regulaci digitálních aktiv, včetně kryptoměn.

Digitální aktiva, zaznamenala v posledních letech nevídaný boom a loni v listopadu překonala tržní kapitalizaci 3 biliony dolarů. Průzkumy naznačují, že přibližně 16 procent dospělých Američanů (přibližně 40 milionů lidí) investovalo do kryptoměn.

Nárůst digitálních aktiv, dle Bidenova kabinetu, proto vytváří příležitost k posílení amerického vedoucího postavení v globálním finančním systému a na technologické hranici. Má ovšem také podstatné důsledky pro ochranu spotřebitelů, finanční stabilitu, národní bezpečnost a klimatická rizika.

Spojené státy si proto chtějí udržet technologické vedoucí postavení v tomto rychle rostoucím odvětví, podporovat inovace a zároveň snižovat rizika pro spotřebitele, podniky, širší finanční systém a klima. Současně chtějí hrát vedoucí roli v mezinárodním zapojení a globální správě digitálních aktiv v souladu s demokratickými hodnotami a globální konkurenceschopností USA.

Z tohoto důvodu ve středu prezident Joe Biden podepsal exekutivní příkaz, který nastiňuje vůbec první celovládní přístup k řešení rizik a využití potenciálních výhod digitálních aktiv a jejich technologie.

6 základních oblastí, na které se zaměřují

Nařízení stanoví národní politiku pro digitální aktiva napříč šesti klíčovými prioritami: ochrana spotřebitelů a investorů; finanční stabilita; nezákonné financování; vedoucí postavení USA v globálním finančním systému a hospodářské konkurenceschopnosti; finanční začlenění; a odpovědné inovace. 

Ochrana spotřebitelů a investorů

Chraňte spotřebitele, investory a podniky v USA tím, že ministerstvo financí a další agenturní partneři vyhodnotí a vypracují politická doporučení k řešení důsledků rostoucího sektoru digitálních aktiv a změn na finančních trzích. Tím zajistí pro spotřebitele, investory a podniky  spravedlivý ekonomický růst. Nařízení rovněž vybízí regulátory, aby zajistili dostatečný dohled a ochranu proti systémovým finančním rizikům, která digitální aktiva představují.

Zajištění finanční stability

Chraňte americkou a globální finanční stabilitu a zmírněte systémové riziko tím, že rada pro dohled nad finanční stabilitou identifikuje a zmírní celoekonomická (tj. systémová) finanční rizika, která představují digitální aktiva, a vypracuje vhodná politická doporučení k řešení případných mezer v regulaci.

* do kategorie rizikových oblastí dle odborníků patří například stablecoiny, které mají být vázány na stávající hodnotu klasických FIAT měn. Příkladem může být například USDT (Tether), jehož kapitalizace v současnosti přesahuje 80 miliard dolarů. Regulátoři by se měli ujistit, že je 100% krytý podkladovými aktivy. 

Nezákonná činnost

Snižte rizika nezákonného financování a národní bezpečnosti, která představuje nezákonné používání digitálních aktiv, nasměrováním bezprecedentního zaměření koordinovaných akcí napříč všemi příslušnými vládními agenturami USA ke zmírnění těchto rizik.

Rovněž nařizuje agenturám, aby spolupracovaly s našimi spojenci a partnery, aby zajistily, že mezinárodní rámce, schopnosti a partnerství budou sladěny a budou reagovat na rizika.

Vedoucí postavení USA v oblasti technologií

Propagujte vedoucí postavení USA v oblasti technologií a ekonomické konkurenceschopnosti, abyste posílili vedoucí postavení USA v globálním finančním systému tím, že nařídíte ministerstvu obchodu, aby pracovalo napříč vládou USA při vytváření rámce pro podporu konkurenceschopnosti a vedoucího postavení USA v oblasti technologií digitálních aktiv a využívání technologií digitálních aktiv.

Tento rámec bude sloužit jako základ pro agentury a začlení jej jako prioritu do jejich politiky, výzkumu a vývoje a provozních přístupů k digitálním aktivům.

Finanční začlenění

Podporovat spravedlivý přístup k bezpečným a dostupným finančním službám potvrzením zásadní potřeby bezpečných, cenově dostupných a přístupných finančních služeb jako národního zájmu USA, který musí formovat náš přístup k inovaci digitálních aktiv, včetně rizika nesourodého dopadu. Takovýto bezpečný přístup je zvláště důležitý pro komunity, které mají dlouhodobě nedostatečný přístup k finančním službám.

Ministr financí ve spolupráci se všemi relevantními agenturami vypracuje zprávu o budoucnosti peněz a platebních systémů, která bude zahrnovat důsledky pro hospodářský růst, finanční růst a začlenění, národní bezpečnost a rozsah, v jakém to mohou technologické inovace ovlivnit. budoucnost.

Odpovědná inovace

Podporujte technologický pokrok a zajistěte odpovědný rozvoj a používání digitálních aktiv tím, že nařídíte vládě USA, aby podnikla konkrétní kroky ke studiu a podpoře technologického pokroku v odpovědném vývoji, návrhu a implementaci systémů digitálních aktiv, přičemž upřednostňuje soukromí, bezpečnost a boj proti nezákonnému vykořisťování, a snížení negativních dopadů klimatu.

Digitální dolar (CBDC)

Prozkoumejte digitální měnu centrální banky USA (CBDC) tím, že učiníte urgentní požadavek na výzkum a vývoj potenciálního CBDC ve Spojených státech, pokud je vydání považováno za národní zájem. Nařízení nařizuje vládě USA, aby posoudila technologickou infrastrukturu a kapacitní potřeby pro potenciální CBDC v USA způsobem, který chrání zájmy Američanů.

Nařízení také vybízí Federální rezervní systém, aby pokračoval ve svém výzkumu, vývoji a hodnocení pro CBDC v USA, včetně vypracování plánu širší akce vlády USA na podporu jejich práce. Toto úsilí upřednostňuje účast USA v experimentování ve více zemích a zajišťuje vedoucí postavení USA na mezinárodní úrovni při podpoře rozvoje CBDC, který je v souladu s prioritami USA a demokratickými hodnotami.

Další vývoj regulací bude pokračovat

Administrativa bude pokračovat v práci napříč agenturami a s kongresem na vytvoření politik, které chrání před riziky a vedou zodpovědné inovace, s našimi spojenci a partnery na rozvoji sladěných mezinárodních schopností, které reagují na národní bezpečnostní rizika, a se soukromým sektorem na studiu a podpoře technologického pokroku v digitálních aktivech. 
Zdroj: The White House